Samuel HahnemannWat is homeopathie

Nu kan ik een verhaal gaan houden over resonantie, over een sterker veld wat een zwakker veld doet uitdoven, over Samuel Hahnemann enz. maar dit soort theoretische informatie kunt u lezen in elk boekje waarin beschreven wordt wat homeopathie is. Een heel goed boekje hiervoor is van George Vithoulkas.

Zelfgenezend vermogen

Op de vraag wat homeopathie is, wil ik ingaan op de praktische kant daarvan. Ieder mens heeft een zelfgenezend vermogen en homeopathie is een geneeswijze die dat vermogen aanspreekt. Het beste is dit uit te leggen aan de hand van het volgende voorbeeld: In ons leven lopen wij een bepaald pad. Wij komen allerlei obstakels (problemen, klachten) tegen bv. wegversperringen in de vorm van afgewaaide takken, hopen zand, sneeuw enz. die wij zelf op kunnen ruimen(het zelf oplossen van problemen, het vanzelf weer overgaan van klachten) waardoor we ons pad weer kunnen vervolgen. Maar soms ligt er zo’n berg stenen op de weg (grote problemen) dat je er op eigen kracht niet meer overheen of langs kunt gaan m.a.w. je ziet geen uitweg, er is een obstakel wat je niet zelf op kunt ruimen. Er moet dan wat hulp komen van buitenaf bv. een machine die de stenen van de weg haalt, waardoor je het pad weer kunt zien en verder kunt gaan.

Een homeopathisch middel is zo’n hulp van buitenaf. Het zorgt ervoor dat je ineens weggetjes ziet die je daarvoor niet zag, waardoor je weer in vrijheid verder kunt gaan op jouw pad. We kunnen door allerlei oorzaken aardig vast komen te zitten in verschillende dwangpatronen,waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan. De homeopathische geneeswijze is gericht op vrijheid, het loskomen uit die dwangpatronen. Bv. Iemand heeft door reuma vergroeide handen en denkt dat hij nu niets meer kan doen vanwege die handen. Door een homeopathisch middel komt hij los van die overheersende gedachte dat hij niets meer kan en ziet hij mogelijkheden om andere dingen te doen. Hij komt als het ware uit de gevangenis waarin hij zat. Hij wordt vrijer. De handen zijn nog steeds vergroeid, maar het overheerst niet meer.

Klachten zijn signalen dat er iets aan de hand is, te vergelijken met een rood lichtje in een auto dat aangeeft dat er iets met de auto is. Zo’n lichtje kapot slaan en net doen alsof er niets aan de hand is, heeft uiteindelijk tot gevolg dat de auto het niet meer doet. Klassieke Homeopathie kan op elke leeftijd en bij bijna alle ziekten, zowel op het lichamelijke als op het emotioneel-mentale gebied, worden toegepast. Ook valt te denken aan verslavingen bv. roken, drinken, drugs, als maar moeten eten (boulimie) of juist niets willen eten. (anorexia). Evenzo aan homeopathische begeleiding bij vaccinaties.

Als genezing niet mogelijk is, brengt klassieke homeopathie vaak verlichting, ook bij ernstige aandoeningen. Klassieke homeopathie kan ook ingezet worden naast medicijnen die door de huisarts of specialist voorgeschreven zijn en gebruikt moeten blijven worden. Niet voor elke klacht is een homeopathisch middel nodig. Soms kan een eenvoudig voedingsadvies al volstaan bv. bij iemand met ernstig eczeem, verbeterde de situatie met 75% na een goed voedingsadvies.