Privacy

Vooropgesteld dient te worden dat er een geheimhoudingsplicht is. Dit betekent bv. ook dat als twee mensen uit één familie bij een homeopaat onder behandeling zijn, ze er volkomen zeker van kunnen zijn dat alles wat ze zeggen alleen bij de homeopaat blijft. 

Individuele benadering

Tien mensen hebben een zelfde klacht. En toch kunnen ze allemaal een ander homeopathisch middel voorgeschreven krijgen. Hoe kan dat? Dat komt omdat deze tien mensen allemaal anders zijn. Klassieke homeopathie gaat uit van een individuele benadering. Dit in in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde waar voor één bepaalde ziekte slechts enkele medicijnen beschikbaar zijn, die iedereen met die bepaalde ziekte voorgeschreven krijgt, ongeacht de individuele verschillen die er tussen mensen bestaan.

Consulten

In het eerste consult, wat ongeveer 2 uur duurt, probeert de homeopaat een zo zuiver mogelijk beeld van u te krijgen door allerlei vragen te stellen. Besproken worden de lichamelijke klachten, de gemoedstoestand (bv. niet kunnen huilen, veel praten etc.) en het mentale functioneren (bv. concentratievermogen, vergeetachtigheid etc.) Aan de hand van al deze gegevens komt de homeopaat tot het best passend homeopathisch middel voor u.Reisapotheek

Het eerste vervolgconsult is ongeveer 4 tot 6 weken na het eerste consult.

Daarna zit er tussen de consulten 4 tot 8 weken, afhankelijk van het genezingsproces op dat moment.

Hoe snel het genezingsproces gaat, hangt van diverse factoren af. In acute ziekten of in ziekten die nog niet zo lang bestaan, kan het snel gaan. Bij chronische of bij erfelijke ziekten, duurt het proces van genezen meestal langer. Ook verloopt het genezingsproces bij de ene mens sneller dan bij de andere.