Medische wereld, steek hand in eigen boezem.

Het verhaal van Dante Renzulli.

Meer vezels eten bij een spastische darm? Ervaringsdeskundige Dante Renzulli heeft zijn bedenkingen. Hij zocht zijn heil in het alternatieve circuit.

In Dagblad van het Noorden van 11 oktober lees ik als ervaringsdeskundige weer dezelfde ingestudeerde onzin: meer vezels eten bij een spastische darm. Kletskoek! Als eerste is spastische darm een "verzamelterm" voor klachten waar men geen goede verklaring voor heeft. Met een kleurige folder kan je je daar als huisarts altijd mooi mee afmaken en de patiënt binnen een paar minuten de spreekkamer weer uitwerken. Ten tweede: een spastische darm is een "overprikkelde darm" en die moet je niet met extra vezels nog meer gaan prikkelen, die moet juist tot rust komen!

Darmklachten als gevolg van hooikoorts komen veel voor (histamine), maar te veel anti-histamine slikken kan een verstopping en dus nog meer darmklachten veroorzaken. Naast het kruid Ambrosia zorgt de introductie van het olijfboompje in de tuin met zijn agressieve pollen ook voor veel nieuwe hooikoortsklachten.

Een huisarts is voornamelijk een buffer tussen de patiënt en de zorgverzekeraar om doorverwijzen en dus hoge zorgkosten te vermijden. Na hun afstuderen gaan ze snel achterlopen, mede door de te hoge werkdruk. (marktwerking). Bovendien is nu ook de apotheek op zijn stoel gaan zitten. Tot frustratie van de patiënt hebben huisartsen, maar ook specialisten, van dit soort specifieke medische aandoeningen vaak totaal geen kennis, maar als loopjongens van de farmaceutische miljardenindustrie van medicijnen des te meer. Als specialisten al enige kennis hebben van dergelijke darmklachten, dan is het de bovenstaande modieuze theoretische kennis uit boekjes en niet uit eigen onderzoek. Domme artsen, opgeleid door domme professoren. Dus voordat je na vele consulten (hoge zorgkosten) eindelijk terecht kan bij een diëtist of specialist, moet je eerst de confrontatie zoeken met je huisarts die jou als potentiële hypochonder een FODMAP-dieet aanraadt en steevast verwijst naar het internet. Dertig jaar geleden waren psychomatische klachten onzin volgens artsen. Tegenwoordig zijn ze 180 graden omgedraaid en zit alles waar "zij" geen verklaring voor hebben bij voorbaat "tussen de oren" en moet de patiënt dan maar een ibuprofennetje extra slikken. De volledig gedesillusioneerde patiënt komt dus niet meer en prutst zelf maar weer  verder. De huisarts denkt ten onrechte "Het zal wel over zijn", of nog erger: "mijn aanpak heeft gewerkt".

Uiteindelijk heb ik noodgedwongen enig soelaas gevonden in het alternatieve circuit, alhoewel ook daar negen op de tien maar wat aanrommelen en vooral bezig zijn zichzelf te verrijken. Na vijftien jaar lang voortdurende darm- en bijholoteontstekingen (zes keer per jaar) te hebben gehad - en een medicijnvergiftiging verder, heeft geen enkele huis- of kno-arts of darmspecialist iets voor mij kunnen doen.  Ik werd steevast naar huis gestuurd met de woorden "We kunnen niets vinden. Ik schrijf je druppels voor". Toen een alternatieve arts mij wees op mijn vele amalgaamvullingen (kwik) en een tarwe- en gluten intolerantie die ik kennelijk had, heb ik na lang ontgiften mijn vullingen laten verwijderen, De bijholteontstekingen waren na vijftien jaar snotteren in één keer voorbij en ik heb sinds acht jaar geen enkele ontsteking meer gehad. Bovendien moest ik er na jaren zelf achter komen dat ik een flinke kattenallergie heb, die ook zijn weerslag heeft op de darmen. De darmen blijven lastig, maar sinds ik geen tarwe meer eet zijn de diarreeaanvallen voorbij.

Regulier artsen hebben in al die jaren echt helemaal niets voor me gedaan en ik ben daarnaast regelmatig beledigd en uitgelachen door dit soort zelfingenomen mensen. Ik heb artsen ook bij vrienden en familie vreselijk zien blunderen, soms met (bijna) fatale gevolgen. De medische wereld moet dus niet klagen als ze het over alternatieve geneeswijzen hebben, maar de hand in eigen boezem steken. Ik heb het helemaal gehad met de reguliere gezondheidszorg en als de politiek roept dat de kosten hiervan de pan uitrijzen, ben ik niet verbaasd.

 

Bron: Dagblad van het Noorden,16 oktober 2018

 

***************************************************

 

 

DE GRIEPPRIK EN HET GEZONDE VERSTAND

Ieder jaar opnieuw is de discussie actueel. Wel of niet laten vaccineren tegen de griep? Wanneer behoor je tot de risicogroepen? En hoe belangrijk in de persoonlijke afweging is het gezonde verstand?  

Waarom zou je je afhankelijk maken van een griepprik?!

Ooit had hij last van een benauwde hoest. ‘Cara’ luidde de diagnose. Sindsdien behoort hij tot de risicogroep en zou hij ieder jaar de griepprik moeten krijgen. Maar al jaren lang waren die hoestaanvallen achterwege gebleven. Daarom weerstond hij de druk vanuit de huisarts. Op basis van gezond verstand.


Risicogroep

In de bovenstaande casus had de huisarts gelijk om de persoon in kwestie als risicogeval te typeren. Want volgens het RIVM komt hij in aanmerking voor de gratis griepprik. In de risicogroep zit namelijk iedereen die: 

·         een hartziekte heeft;
daartoe behoren mensen die een hartaanval hebben gehad, mensen met hartklachten zoals hartritmestoornissen of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;

 

·         een longziekte heeft;
daartoe behoren mensen met longziekten zoals cara of astma, chronische bronchitis of longemfyseem;

 

·         diabetes (suikerziekte) heeft;
daartoe behoren niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook zij die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een dieet volgen;

 

·         een nierziekte heeft;
vooral die mensen bij wie de nieren door een ziekte niet goed werken (mensen met nierstenen behoren niet tot de risicogroep);

 

·         weinig weerstand heeft; 

·         daartoe behoren mensen die vanwege andere ziekten of door een medische behandeling weinig weerstand hebben; voorbeelden: mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met HIV zijn geïnfecteerd, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen met kanker die chemotherapie of bestraling ondergaan;

 

·         salicylaten gebruikt;
(bijvoorbeeld voor een chronische darmaandoening) en die tussen de 6 maanden en 18 jaar oud is;

 

·         in een instelling voor verstandelijke gehandicapten woont.

 

Griepprik volgens RIVM 

Het RIVM geeft aan, dat het voor bovengenoemde mensen belangrijk is dat zij jaarlijks tussen half oktober en half november de griepprik halen. ‘Dat geldt ook voor vrouwen uit bovenstaande groepen die zwanger zijn. Er is geen reden om de griepprik dan over te slaan.’ 

Het RIVM is heel positief over het effect van de griepprik: ‘De griepprik maakt de kans om griep te krijgen veel kleiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig. Bovendien verkleint de griepprik de kans dat u complicaties krijgt zoals longontsteking of dat uw ‘eigen’ ziekte verergert.’ 

Voor kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar oud die voor de eerste keer tegen griep gevaccineerd worden, geldt bij het RIVM een aparte aanpak. ‘Zij krijgen twee griepprikken (twee keer één volledige dosis), met een tussenperiode van vier weken.’ Volgens het RIVM is dit nodig ‘om het lichaam voldoende afweerstoffen tegen de griep aan te laten maken.’ 

Effect volgens RIVM 

‘Het griepvirus veroorzaakt griep. Als u de griepprik krijgt, dan reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het griepvirus. De griepprik werkt na twee weken. Als u na die twee weken in aanraking komt met één van de griepvirussen uit de griepprik, dan maken de afweerstoffen in uw lichaam het griepvirus onschadelijk.’

 

RIVM over bijwerkingen

‘U kunt van de griepprik de eerste dag wat pijn, roodheid of een lichte zwelling hebben op de plaats van de prik (de bovenarm). Dit gaat vanzelf over binnen één tot twee dagen. Sommige mensen voelen zich na de griepprik een aantal dagen wat minder lekker. Van de griepprik kunt u geen griep krijgen. Klachten als lusteloosheid, hoofdpijn en verhoging kunnen voorkomen op de dag, nadat de griepprik is toegediend. Dit gebeurt dan vooral bij kinderen die nog niet met een griepvirus in aanraking zijn gekomen. In zeer zeldzame gevallen worden mogelijke ernstige bijwerkingen gemeld.

 

Verwijzing naar Lareb 

Mensen die denken een bijwerking te hebben van de griepprik verwijst het RIVM naar de huisarts. ‘Deze kan mogelijke bijwerkingen melden bij het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb. U kunt ook zelf mogelijke bijwerkingen melden bij Lareb.’

 

Procedé viruskweek

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoekt elk jaar welke virusstammen naar alle waarschijnlijkheid in het komende jaar gaan heersen. Aan de hand van die gegevens maken de farmaceutische fabrikanten elk jaar een nieuw vaccin. Daarin zitten bestanddelen van – meestal – drie van deze geselecteerde virusstammen. Hiervoor maakt de fabrikant gebruik van gedode virussen. De theorie is dat het lichaam antistoffen aanmaakt na inspuiting van het vaccin.

Pas op: hulpstoffen!

Tot nu toe klinkt het wellicht nog aannemelijk. Maar wat in de wervende teksten wordt vergeten, is dat die fabrikant moet werken met hulpstoffen om het vaccin te kunnen kweken. Het gaat om onder meer kwik, aluminiumfosfaat, dierlijk eiwit, antibiotica. Deze hulpstoffen zijn allemaal giftig. Ook in de kleinste hoeveelheid zijn ze schadelijk voor het lichaam. Er is dus geen minimale aanvaardbare dosis: iedere dosis is schadelijk!

 

Meten met twee maten

De overheid meet met twee maten. Zij promoot de griepprik. Wie hem weigert, moet zich bijna ethisch bezwaard voelen. Maar in de griepprik zitten hulpstoffen die dezelfde overheid elders verbiedt. Het is terecht dat we batterijen gescheiden inzamelen. Want bij verbranding van de batterijen komen giftige stoffen vrij die ons zenuwstelsel aantasten. Soortgelijke stoffen zitten ook in het griepvaccin! Slabbetjes en matrassen uit China, die bewerkt zijn met kwik, mogen niet geïmporteerd worden. Maar met het griepvirus laten we ons wel met datzelfde gevaarlijke kwik injecteren! Terwijl de overheid dit promoot. 

Wil je meer weten over de schadelijke stoffen die een vaccin in ons lichaam brengt, lees dan ‘Wat zit in mijn lichaam na een vaccinatie?’ 

 

Immuunsysteem in verwarring

Het menselijk lichaam heeft van nature een prachtig verdedigingssysteem tegen ziektekiemen: het immuunsysteem. Dat raakt in verwarring door de manier waarop de ziektekiemen in het vaccin worden binnengebracht. Normaal gaat dat via luchtwegen. Het immuunsysteem is daarop bedacht en zet tonsillen aan het werk en daarna de lymfeklieren. Bij een vaccinatie gaat men aan dat systeem voorbij. Alles wordt direct in het bloed opgenomen. Het immuunsysteem raak in verwarring over de aan te maken stoffen! Op lange termijn kunnen herhaalde vaccinaties ook debet zijn aan het ontstaan van onder meer auto-immuunziekten als MS, diabetes en kanker.

 

Griepprik maakt chronisch ziek 

Anders dan het RIVM doet geloven, voelen de meeste mensen zich na de griepprik de hele winter grieperig. Ze hebben een drupneus of voelen steeds hun spieren. Van nature is griep een acute ziekte met een begin, een hoogtepunt en een einde. Een regelmatige toediening van de griepprik maakt van een acute ziekte een chronische griepsituatie. Je lichaam is daar niet blij mee. Het raakt chronisch ziek. Geen enkel wetenschappelijk onderzoek heeft het effect van de griepprik aangetoond. Wel is wetenschappelijk aangetoond dat de griepprik géén effect heeft. Voor meer informatie daarover: ‘Invoering van de griepvaccinatie berustte vooral op commerciële beïnvloeding’.

 

Gezond verstand

Het is geen goede optie om de griepprik te nemen. Het is evenmin een goede optie om alleen maar de griepprik af te wijzen. Er is meer nodig. Het gezond verstand zegt ons dat we onze eigen afweer op een zo hoog mogelijk peil moeten zien te krijgen. Ga daarom eens praten met een homeopaat. Laat hem of haar indien nodig middelen inzetten om het afweersysteem te verbeteren. Let goed op je leefwijze en je voeding. Neem voldoende rust. Ben je chronisch ziek en zou je daarom de griepprik moeten nemen, laat een homeopaat dan middelen inzetten om die chronische ziekte allereerst te genezen. Dan is de balans in je lichaam hersteld en heb je de griepprik helemaal niet meer nodig.

 

Druk van buitenaf

Adviseert je werkgever de griepprik, dan heeft hij daarbij vaak een financieel plaatje voor ogen. Gezondheidsadvies en financiële belangen lopen vaak door elkaar heen. De werkgever wil zo min mogelijk zieke mensen op zijn loonlijst hebben staan. Hij krijgt steun van de farmaceutische industrie die zo veel mogelijk omzet wil genereren. En van de huisarts die verdient aan de griepprik.  En van de overheid die onder invloed staat van de machtige lobby van de farmaceutische industrie. Wie niet sterk in zijn schoenen staat, loopt zo heel makkelijk aan het touwtje van degene met de meeste macht en het meeste geld.

 

Maak je niet afhankelijk

Als patiënt denk en verwacht je dat vaccinatie gebaseerd is op een goede, zorgzame gedachte. Niets is minder waar. Grote financiële belangen zijn ermee gemoeid.  Maak je niet afhankelijk van de farmaceutische industrie, van medicatie of andere machten. Als mens voel je je sterker naarmate je onafhankelijker in het leven staat. Autonomie geeft de beste weerstand. Zelf denken, zelf handelen en zelf zorgen. Waarom zou je je dan afhankelijk maken van een griepprik …?!

 

Bron: het online magazine van de Stichting Hahnemann Homeopathie te Almelo